Kolektivno sećanje – po Cvijetinu

Pipše Cvijetin 28.7.15 da Albanci kosovski sportisti nebi trebalo da se takmiče nezavisno od Srbije  (pa time i Cvijetina) na medjunarodnom planu i da Kosovo ne treba primiti u UNESKO.Kaže da će prijemom u UNESKO Srbi izgubiti „ne samo svoju  istoriju, crkvu, kulturnu baštinu, radna mesta , krštenicu, spomenijke i pravo na prah predaka“.
Dalje, Cvijetin sažaljeva sudbine Babića, Martića, „kapetana“ Dragana kao i ostale „oficire“ krajiške. Kaže da je narod srba doživljavao mnoge muke u proteklih 100 godina.
Vidimo da Cvijetin razmišlja o Zlu.Čak i članstvo u UNESKO pretstavlja zlo.Vidimo da se stalno i stalno priprema novo i novo zlo – tako nam izlazi.
Novinari na zlo nastrojeni pomogli su svim ratnim huškačima u nedavnoj  prošlosti te je i rata bilo. Žrtve nisu dobile tu ulogu samo delovanjem „oficira“ već i novinara lažnih srba „želnjih priče o ratu i učestvovanje u ratu“kako je još zadavna pisao pop Dukljanin.
Možda je tačno da su se kolektivna sećanja „svela na nekoliko stotina dinara“ a svakako zato što se u školama uči lažna Etnoistorija a narod je prinudjen da govori tudjim jezikom te ne ume da izgovori ono što zapaža (oseća) .Zato se Kolektivno sećanje i svelo na par stotina dinara.
Sa krajišnicima se desilo isto što im se dešavalo u zadnjih bar 2.000 godina. Ništa n ovo.
Dr. Rašković je ukratko saopštio Tudjmanu  „ovaj narod je lud.Hoće da ratuje“.
Zamera Cvijetin vladi srbije što nije aktivnija u protivalbanskim akcijama bez obzira što su vodeći unjoj kvalifikovani ratni huškači.Cvijetim potstiče večiti sukob po ideju Nikole Pašića da Albance treba uništiti.
Cvijetine „srce moje“ bilo bi dobro da više čitaši misliš a manje da pišeš.