Albanci 2 + “ Stvaranje Jugoslaviuje“

Tragajući za postojbinom Srba pošavši od Raške u dublju prošlost preko Srednje Evrope  stižemo u planine Kavkaza i za vreme pre Hrista. Tu vidimo da se Serbi živeli u srednjem delu Kavkaza . Istočno od njih živeli su Albanci  sve do Kaspijskog mora.
Prve albanske komšije Serba bili su Surani i Tuske. Dalje na istok bili su Gere i na jugu Kaspi. Bilo je ukupno 26 albanskih plemena.

Područje južno od Kavkaza  počev od 6.v. pre Hrista bilo je pod stalnim pritiskom Persije, Makedonije i Rima.
Persijski Darije I  stigao je na jug Balkana kroz Malu Atziju 514.g. pre H.  da bi potisnuo Skite severno od Dunava.
Persijanci su uz svoju redovnu vojsku imali i „pomoćne narode“ . To su bili ljudi sa okupiranih područja zapadno od Persije. Tako je medju njima morali biti i Albanaca.
U Uvodu u balkansku lingvistiku vidimo da je „karpe“ u starom albanskom jeziku značilo stena – kamen. Hertodot je severno od Dunava zapažao narod Karpi. To je oblast Karpata. Tako nam izlazi da je narod albanaca Karpi tu živeo  već u vreme Herodota- 5.v. pre Hrista. Ovo se poklapa sa dolaskom Darija I koji je u svojoj vojsci imao i „pomoćne narode“.

Filip V  makedonski stigao je u Karpate oko 200. godine.I on je mogao imati pri svojoj vojsci „pomoćne narode“ možda Albance.

Aleksandar makedonski prodro je daleko na istok te je i on bio u kontaktu sa zakavkaskim narodima.
Smemo smatrati da Albancima ni pod Persijancima ni pod Makedoncima nije bilo prijatno. Bili su nekakvo, poluroblje. Zato su mogli dezertirati iz vojske i ostati na Balkanu. Tako su Karpi mogli ostati u Karpatima  pri Dunavu.

Naša autorka Fanula Papazoglu zapaža da narod Tribali nije pripadao ni Ilirima ni Tračanima. Tribali su živeli južno od Dunava pri karpatima.
U albanskom jeziku „ball/e“ je čelo, front, najbolji. Tako nam izlazi da je Tri-bali troje na čelu , troje najboljih izrečeno u albanskom jeziku.
Izlazi nam da su Tribali neki ranije prispeli Albanci a svakako iz vremena Darija. To je neka grupacija koja je sebe smatrala najboljom.
Zato bismo smeli reći da su Albanci na Balkanu već 2500 godina..Valterovom (Volterovom) unuku  Stevanu Nemanji ti („gadni“) Albanci nisu smetali. Svoju ćerku je udao za albanskog prvaka Dimitrija Progona.Caru Dušani takodje nisu smetali.
Ostatak albanaca u Azerbejdžanu ima danas etničko ime Ude.
Starije zapažanje da Srbi i Albanci „imaju zajedničkog dedu“ izlazi  da je tačno.
Istorija nas uči da Albanci nisu nikada sa oružjem dolazili u severne delove Srbije.
„STVARANJE JUGOSLAVIJE“
Autor ove knjige je Djordje Stanković,Izdavač Sl.glasnik 2009.
Na stranama 200-2015 čitamo da u vreme „albanske golgote“ ti isti Albanci nisu bili toliko krvožedni srpske krvi kako se decenijama priča. Bilo je saradnje izmedju srpskih i albanskih poglavara. Str.206 „Na Pašićevu molbu Esad Paša izdao je proglas albanskom narodu u kome se kaže da će se srpska vojska povlačiti preko albanske teritorije i da joj treba izaći u susret prodajom hrane, pružanjem smeštaja, zbrinjavanjem ranjenika i izbeglica“ i td.