REALNA VREDNOST DEVIZNOG KURSA

Realna vrednost nečega za život važnog  (pri zdravoj pameti) je svakako ona koja odgovara opštem razvoju.
Kod „indeksiranih“ kredita (kriminalnih) realna vrednost je nula dinara za evro. To još uvak nije postignuto ali kurs se priblaižava toj teoriskoj vrednosti. Kad se to približno postigne  vlasnici indeksiranih kredita moći će da se pohvale svojim društvenim uspehom ali bez zdrave pameti. Hvaliće se svojom pljačkom – opljačkanim- nasiljem nad onima koji te evre unose u državu.
Ovde zapažamo da pojam „indeksirani“ kredit nije poznat u ekonomskoj literaturi. To je pronalazak domaćih kriminalaca. Inflacija je velika baš onako kako odgovara korisnicima  tih lopovskih kredita. Inflaciju nameštaju baš ti korisnici. ZATO domaći dinar gubi vrednost  što se gradjanima nadoknadjuje novim poklondinarima – nezaradjenim.
STVARNA VREDNOST REALONOG KURSA  (u korist opšteg razvoja) leži u uračunavanju inflacije. To  bi pomoglo i razvoju domaće proizvodnje. Tako i inopenzioneri nebi bi bli oštećeni. DONAĆE penzije su merilo inflacije tj. gubitka vrednosti evra.
Fond PIO daje  prehled vrednosti penzionog boda.
Sredinom 2003. bod je vredeo 218 dinara. Tokom 2023. vredeo je 1111 dinara. Ovaj odnos
K = 1111/218 = 5,1 . Tolika je vrednost inflacije  u zadnjih 20 godina  tj. 510%.
Godine 2003. evro je vredeo 70 dinara. Tako je u ovome trenutku realna vrednost K x 70 = 357 dinara / evru. To je ispunjenje obaveze poštovanja Ljudskih i manjiski prava po čl.18 Ustava , Zakona o zabrani disajkiminacije , Kri vičnog zakona, Zakona o obligac ijama.