„Zgrada Srpske historije stoji danas bez temelja, podrputa izmišljenim kombinacijama kao privremenim potporama, mada joj se može postaviti istinska i prava osnova“

To su uvodne reči Dr Nike Županića nekadašnjeg direktora Etnografskog muzeja u Ljubljani i člana SANU u njegovoj studiji „Srbi Plinija i Ptolomeja“ iz 1924. godine.

Gradjani Srbije treba da uče ruski i nemački jezik.

„Dugotrajno robovanje i rđava uprava mogu toliko zbuniti i unakaziti shvatanja jednog naroda da zdrav razum i prav sud u njemu otančaju i oslabe , da se potpuno izvitopere. Takav poremećeni narod ne može više da razlikuje ne samo dobro od zla u svetu oko sebe nego ni svoju sopstvenu korist od očigledne štete.“
Ivo Andrić

„Najveća je nevolja u tome što su glupaci toliko sigurni u sebe a razumni ljudi uvek puni sumnji.“
Bertrand Rasel

„To stalno laganje i nema za cilj da narod poveruje u laž, nego da narod ni u šta ne veruje. Takvom narodu nije oduzet samo kapacitet za akciju nego i sposobnost da misli i sudi. Sa takvim narodom možete da radite šta hoćete.“
Hana Arent