ALEKSANDAR I PSIHIJATRI

Neko je u novini zapazio da bi psihijatri mogli da iznesu svoje mišljenje o zdravlju Aleksandra 100:1 (3.9.19).zatim je u novini sledio odgovor (5.9.19) kvalifikovanog lica da to nebi bilo u redu s obzirom na nedostatak stručne podloge koju psihijatri tada nebi imali jer zapažanje zasnivaju na „opšte poznatim simptomima“. Kaže da je tu potreban direktan kontakt sa pacijentom i timski rad.Tu je i Hipokrat.
Zapažamo;
Ako su simptomi opšte poznati utoliko je lakše lekarima da slobodno udju u ovaj posao jer iza sebe imaju veliki broj gradjana koji su „besni ali nemoćni“ ako moraju da slušaju Aleka 100:1. Isto kvalifikovano lice (od 5.9.19.) više puta je javno poćev u Demokratiji iz 2014. iznosilo svoja zapažanja što je nama gradjanima pomoglo da zrelije gledamo na ponašenje našeg ZAJEDNIČKOG PACIJETTA .
To može da ućini i svaki grugi psihijatar ali nešto ih koči.
Tu se postavlja pitanje dali jedna cela nacija treba da dozvoli jednom poremećenom da i sama udje u sličan masovni poremećaj a sve zahvaljujući Hipokratu.
Nije valjda!!
ČUVANJE DOMOVINE KAO OSNOVNA GRADJANSKA OBAVEZA masovno se ne poštuje. Sam pojam Gradjanske Obaveze niko i ne spominje.
Ne poštuju je ni profesori fakilteta koji predaju lažnu istoriju Balkana počev od Hrista na ovamo zajedno sa istorijom jezika. Isto čini i SANU. „Ovaj narod nezna ni ko je ni šta je“a ni kojim (čijim) jezikom govori.
Srbi su narod (masa) koji je mentalno uništen zahvaljujući Vuku koga uprkos tome visiko rangira. Samo ovo visoko rangiranje Vuka dokaz je masovnog mentalnog poremećaja.
Najveći svetski umovi Humbolt, Vorf, From, Levi, Fuko, Čomski, Lurija, Vigotski, Sapir, Belić,u području govora ( jezika ) su uzpozoravali da je govor sastavni deo ličnosti i da se kao takvi i radjamo -da umemo da iskažemo ono što osećamo a što u Srbiji nije slučaj. Dakle, radjamo se sa sklonošću odredjenog načina govorenja i to bi bila osnova našeg mentalnog zdravlja. Oduzimanje od naroda svog načina govorenja i naturanje tudjeg dovodi do gubitka svoje ličnosti , mentalnog poremećaja, gubitka sposobnosti zdravog rasudjivanja. Takva sredina lako postaje carstvo drskog i psihoporemećenog vladara. To nam se i desilo.
I do kada će psihgijatri i kao pojedinci i drupno odbijati Osnovnu gradjansku Obavezu -Čuvanje Domovine?? Svi oni bilo pojedinačno ili grupno mogu u dnevnoj novini iznositi svoje zapažanje i pod uslovom da se njihova imena ne objavljuju.
Čuvanje domovine je Osnovna Gradjanska Obaveza . Mentalno zdravlje narodne mase je merilo Kvaliteta Inteligencije pa tako i poštenja iste. Ne može se reći da je inteligencija poštena ako već 100 godina laže studente buduće profesore srednjih škola a preko njih celokupno stanovništvo. U takvom društvu otkazujre sve, apsolutno sve, jer ljudi ne umeju da misle pošto su od malena pogrešno upućivani. Pre svega upućivani su u kvalitet dobročinstva Vuka a ovaj je sa svojim hercegovačkim sledbenicima uvodjenjem (nametanjem) tudjeg govora u područje Drina -Timok uterivao narod postepeno ali sigurno u mentalno zaostajanje . Zato su Broz, Milošević i Aleksandar 100:1 mogli ( i mogu ) da manipulišu narodom područja Drina-Timok.
PSIHIJATRIJA SRBIJE mora biti vodeća na mentalnom oporavku ovoga naroda. Po ugledu na autorku od 5.9.19. i njena pisanja počev sa 2014. do danas morali bi i ostali psihijatri da se samostalno javljaju istoj novini sa svojim zapažanjima o stanju psihe Aleka 100:1 .
To se radi džabe (besplatno) . Čuvalje domovine kao Gradjanska Obaveza nikada se i nigde nije plaćalo.
Da su nemački intelektualci posle drugog svetskog rata i ruski posle pada komunizma čekali da ih neko plati nikada svoje domovine nebi doveli u zdravo stanje.

Kazali su;

Vorf: Jezik sadrži jedan ŽIVOTNI STAV, on je zaledjeno iskustvo.
From: Retko dospeva do svesti ono ocećanje za koje jezik nema posebnu reč.
Lurija: Psihički procesi se odvijaju na osnovu govora ….ponavljanje besmislenosti dovodi do konflikta sa razumom….značenje reči je osnovno ORUDJE MIŠLJENJA.
Levi: Kultura i društvo mogu se SVESTI na jezik. Jezik je izvan volje pojedinca.
Fuko: U nesvesnom se analizira.
Vajt. Sumboli u obliku reči unose kontinuitet u iskustvo.
Čomski: Struktura rečenice je PRISUTNA u umu, odražava osnovna svojstva misli.
Sapir: Doživljavamo onako zato štio jezički običaji stvaraju PREDISPOZICIJE.
Aleksandar Belić. ….mišljenje je posrednik u jezikim procesima…bez mišljenja NEMA jezika u pravom smislu te reči…veliki deo jezikih pojava vrši se u POTSVESTI… u potsvesti se produžavaju oni jeziki procesi koji su nam poznati iz jezičkog razvitka u svesnoj upotrebi…. ne može biti jezika bez mišljenja… jezik služi mišljenju… u svesti (potsvesti) čuva se dobijena jezikka gradja… sva uopštavanja ili stvaranja u jeziku su potsvesna… to su tkz. zakoni stvaranja jezika- to ide bez volje… potsvesni duhovni rad izdvaja nepromenljivi deo reči i formira nove reči.

Andrić Ivo: Dugotrajno robovanje i rdjava uprava ,mogu toliko zbuniti i unakaziti shvatanja jednog naroda da zdrav razum i prav sud u njemu otančaju i oslabe , da se potpuno izvitopere.
Takav poremećeni narod me može više da razlikuje dobro od zla u svetu oko sebe nego ni svoju sopstvenu korist od očigledne štete.

Koča Popović:Bašibozluk, bagra i brabonjci ustali da obnove Dušanovo carstvo. Srbi su samo protiv onoga ko bi hteo da ih makar malo opameti , a oduševljeno kliču svakome ko ih još više zaglupljuje , unazadjuje i unesrećuje…..Oni nisu u sukobu sa svetom već sa samima sobom, vraćajući se šajkači i opanku iz kojih su jedva izašli ….Takvi su izdali i osramotili srpski narod i narugali se njegovoj stvarnoj istoriji .

Bio nekad’ film ( o Hitleru) „Jesmo li ljudi ili kaplari“
Sad’ bi mogao da se snimi film „Jesamo li ljugi ili srbointeligenti“

Co.SANU-Pretsednik
Filološki fak – Dekan
Filozof.fak – Dekan