Početak

„Zgrada Srpske historije stoji danas bez temelja, podrputa izmišljenim kombinacijama kao privremenim potporama, mada joj se može postaviti istinska i prava osnova“

To su uvodne reči Dr Nike Županića nekadašnjeg direktora Etnografskog muzeja u Ljubljani i člana SANU u njegovoj studiji „Srbi Plinija i Ptolomeja“ iz 1924. godine.

Gradjani Srbije treba da uče ruski i nemački jezik.

Dugotrajno robovanje i rđava uprava mogu toliko zbuniti i unakaziti
shvatanja jednog naroda da zdrav razum i prav sud u njemu
otančaju i oslabe , da se potpuno izvitopere.
Takav poremećeni narod ne može više da razlikuje ne samo dobro od zla
u svetu oko sebe nego ni svoju sopstvenu korist od očigledne štete.
Ivo Andrić

Najveća je nevolja u tome što su glupaci toliko sigurni u sebe a razumni ljudi uvek puni sumnji.
Bertrand Rasel

To stalno laganje i nema za cilj da narod poveruje u laž, nego da narod ni u šta ne veruje. Takvom narodu nije oduzet samo kapacitet za akciju nego i sposobnost da misli i sudi. Sa takvim narodom možete da radite šta hoćete.
Hana Arent