VIZANTOLOGIJA i car Konstantin 7.

Pojam „Vizantologija“ odavno već više od sto godiuna postao je pojam nauke kojoj se moramo klanjati.
U okviru ovoga stari Grci, pa baš i ne tako stari, su bogovi istorije Balkana kojima moramo verovati kao da je vreme stalo na caru Konstantinu 7.
Bio je to 10. vek.
Prema profesorima istorije BU od 10.v. do danas nije bilo kretanja naroda ,dolazaka i odlazaka niti bilo kakvih etničkih promena. Šta su kazali Grci to su kazali Bogovi – bar prema filoz. fakiltetu.
Boginja Klio je tužna.Pita se zašto, zašto beogradski profesori ne uvažavaju Hune i Avare kao vrlo, vrlo važne, uticajne na istoriju Balkana.
Klio je zbunjena zašto se zanemaruju nemački i russki autori koji se bave Balkanom (makar i posredno) od davnina pa preko 7. i 10.v sa Konstantinom7. do bar 12.v.
Boginja se čak i ljuti što profesori beogradski hunnske narode BOJKI  i BAJAN proglašavaju Srbima i što zaboravljaju da su se Hunni uvek izdavali za starosedeoce kad bi se našli na novoj tudjoj teritoriji –  posle medjosobnih sukoba.
Pita se zašto beogradski profesori ne uvažavaju berlinski školu Stare istorije Franca Althajma koja je pisala o starim narodima Hunna (i Arapa) kad već i Zapad i Istok uvažavaju istog Althajma kao i Russke istraživače iz Petrograda s početka 20. veka. Zbunjena je što beogradski Profesori i Akademici kriju istinu o PRVOM KRSTAŠKOM RATU koji je u „župu Morava“ doneo državu Rašku.
Klio već odavno sumnja u gradjansko i profesionalno poštenje profesora Stare istorije.
Klio je zapazila da beogradski vizantolog malo prekorno pita gradjanina koji nešto sumnja ume li da čita grčki.Ona zana da se život na Balkanu razvijao i posle Konstantina7. a isto tako zna da je  car pisao ono što je ČUO  bez dubljih istraživanja .Zna i to da dubljih istraživanja u 10.v. NIJE ni moglo biti. Klio se pita do kada će ovi Srbi da gude na temu Vizantija. Boginja daje za pravo Ferdu Šišiću i Buryju kad ne veruju saru Konstantinu 7. – čula je za njih.
Konstantin 7. nije mogao da zna za Prvi krstaški rat , za Francuza Voltera (Valtera) sans avoir, Habe nichtz, nemaoca imovine, Nemanju I.
Car   nije mogao da zna da Serbi nisu Sloveni i da su došli sa juga Azije a Sloveni sa severa iste Azije – kao Hunni.
Klio je beskrajno ljuta što niko od beogradskih Srba nije u Univer. biblioteci pročitao knjigu Istorija prvog krstaškog rata od Alberta iz Ahena koja je štampana ( u gotici )1906.g. a nerazdvojenih listova ležala do 1996. – kada ju je uzeo u ruke neki anonimus čitajući je za svoju dušu.
Klio se oseća uvredjenom kada profesor vizantolog , koji zna grčki, sedi na Jutjubu pored benastog književnika i novinara koji nama srbijancima objašnjava, objašnjava, objašnjava sve pa čak i istoriju Balkana mada se ni on sam ne može pohvaliti znanjem grčkog  – ali došljak je iz Bosne – ba.

Konstantin 7. je na Balkanu uvažio Hrvate kao poseban narod a sve ostale došljake proglasio Srbima tačno onako kako je to Hunnima odgovaralo. Hunni su i doneli to etno ime ali kao lažno svoje. Car Konstantin je imao jakih razloga da Hunne uvrsti u Srbe zato što je u njegovo vreme jug Balkana bio preplavljen tim ljudima a koji su u Grčkoj već odavno (od 6. veka) zauzimali vidne položaje .
Pišući o „Vizantiji“ Šarl Dil kaže da su njeni carevi proglašavali sebe „Božijim izaslanicima“ baš isto kao što je Attilina žena Ildi govorila o njemu-Attili. Sve nam se uklapa u zapažanje da je car Konstantin imao razloga za popustljivost prema „sunarodnicima“(?) Hunnima.
Konstantin 7. nije pisao Istoriju imperije već Administraciju imperije (De administrando imperio). Tako vidimo da car nije ni imao nameru istoričara već administratora Balkana. Bio je hroničar. Da je želeo „istoriju“ mogao je da se pozabavi poreklom balkanskih naroda a ne da se bavi samo  TRENUTKOM u kome je živeo.Ustvari, car je izvršio „popis stanovništva“ izrečeno na današnji način a više stotina godina kasnije „inteligenti“ su to proglasili naukom.
Ono što je pisao nama danas jeste istorija. Ono što se dešava danas  nije istorija ali biće za neke nove generacije. To je prirodni tok našeg sazrevanja.
Našta je ličila „država“ grčka od 6.do 10.v. vidi se po tome što je kao jedna država mogla imati i više careva istovremeno .
Poznato je da se na Peloponezu govorilo istim jezikom (slovenskim) kao na severu pri Baltičkom moru. Taj severni prostor je bio preplavljen već u 6.v. Slovenima Hunnima i Avarima mada je tu bilo i nešto Ser… naroda.
Relja Novaković je lepo zapazio da njegove kolege neće da čitaju knjige novijih saznanja – rekao je „neće to ni da čitaju“.
Za cara Konstantina  kaže se da je rodjen u crvenom (porfiru) da je porfirogenit. Crveno je boja krvi tj. krvoločnosti. Tako vidimo da je krvoločnost odgovarala ovome caru. Takodje vidimo da je sar bio hunskog porekla . Tako je i on pripadao došljacima iz azije jer je “ rodjen u ….“ što je za istaknute azijske ličnosti  bilo uobičajeno. Bilo je istaknutih azijata koji su se navodno radjali u „bisernoj školjci“ i sl. Ako je bio Hun to mu je odgovaralo da svoje sunarodnike uvaži za Srbe jer su to etnoime samovoljno priključili sebi još pre 400 godina .Bio je Car vladar najvišeg ranga.Ako se trudio da postane car svakako da je bio mentalno poremećen.Koji je to vladar koji neće da slaže??
I šta sad’ ??
Ukinuti odelenje istorije pri filozofskom fakultetu.
Ukinuti SANU
Vidi još na ovome sajtu;
Srbi sluge, Ustaše a Srbi, Krajišnici kao beli i nekršteni srbi, Hunni, Prvi krstaški rat, Raška
Izbori starosedelaca- jedino rešenje !
18.12.17

Co. SANU ,Pretsednik