Sinhronizacija kao način ponovnog uključenja indukcionog motora

Scan_001Scan_001Scan_001Scan_001Scan_001Scan_001Scan_001Scan_001Scan_001Scan_001