Ustaše i Vućić

Krajem maja na B92 razgovarao Aleksandar sa novinarima. Izmedju ostalog izneo je za nas dosada nepoznat podatak da su mu „hrvatske“ ustaše pobile sve muške članove familije.
Tako nam je postalo jasno zašto se Aleksandar trudio u potsticanju rata sa Hrvatima. Ovde u Srbiji forsirao je rat protiv Hrvata zato što se to desilo pola veka ranije u Bosni i Hrvatskoj.Svetio je svoju familiju – privatno. – razbuktavajući novi rat i potstičući srbijance na sukob sa Hrvatima. pritom je uspeo da hiljade srbijanaca sa oružjem u rukama pošalje preko Drine kako bi ubijali ljude koji im  nikakvo zlo učinili nisu.
Srbijanci nisu imali baš nikakvu osnovu za taj sukob. sa Hrvatima. – za ispunjavanje Aleksandrove želje za osvetom.
Hrvati nisu nikada sa oružjem u rukama dolazili u Srbiju.
Pupovac je javno rekao da su „hrvatski Srbi u potrazi za identitetom“- nezanju šta su-neznajku svoje poreklo.
Dali su ustaše Hrvati??
Ustaše nisu Hrvati.Niklada nisu priznavali hrvatsku državu -oduvek su se držali svoje „kneževine“.
Ovde u Srbiji Aleksandar se trudio da udomi iste te krajišnike koji su potomci onih koje okrivljuje. Nezna šta radi- stalno „glavom o zid“ Srbija to plaća!!
Nakon ove Vučićeve izjave stigao je glas iz Hrvatske da nije tačno da su „ustaše“ pobile njegovu familiju

Vidi još;Ustaše (rubrika Društvo ) i Srbi sluge