VERONAUKA

Ministar Verb ić  predložio da se ograniči ova „nauka“ u školama. Vodeći verskonarodni „očevi“  su popovi. Koliko koristi imamo od njih ne znamo- još uvek- ne vidi s.Ta „nauka“kaže poštuj crkvu!!

U vreme proteklog balkanskog brata vodeći pop Pavle priznao je da se domundjavao sa Šešeljem, Arkanom, Mladićem. Neku ljudi mu to prebacili. Popa odgovorio. A što da ne ako oni „čine dobro za svoj narod“. Tu nedavno  vodeći popa izreče da se Kosovo i nadalje mora braniti „milom ili silom“. Popa bi bogme i da ratuje .
Veronauka kaže da gradjani , sa decom, treba da poštuju crkvu i popove kao vodeće vernike  – kao božije poslanike.
Sinod zapaža da se 95% gradjana izjasnilo za vernike. Malo morgen !!
Popovi vuku na svoju stranu jer im to donosi materijalnu dobit. Teško je poverovati da se ova „nauka“ uči 12 godina – ali tako je.Mentalnom propadanju Srbije nigde kraja. Crkva je od uvek radila na zaglupljivanju naroda. Žalosno je videti dečkiće stare 13-14 godina koji se u blizini crkve na ulici krste čuvši crkveno zvono. JADNA IM MLADOST.
Crkva je kroz celu istoriju bila prvi RATNI EŠALON. Kada vladar želi da osvaja tudji prostor on najpre linijom dobrosusedskih odnosa tamo podiže crkvu. Kasnije zapaža da tu crkvu treba „braniti  od nezgodnih suseda“ i i sto rata.
Popovi se bune, zasad uspešno, protiv UNESKO na Kosovu a istovremeno zahtevaju večitu veronauku.Primitivluku nikad kraja. Ozbiljna prava, zdrava , kultura im ni na kraj pameti.